VESTBO NYT

 1. februar 2022
  Generalforsamling 2022 bliver den 21. april. Vi forventer ingen coronarestriktioner.

 

 1. maj 2021
  Generalforsamling 2021 bliver den 31. maj. Vi forventer her at forsamlingsforbudet er lempet til 50 personer
  Indkaldelse udsendes snarest, samt det lovede informationsbrev om Fibernet og koordineret indkøb af rottespærrer

 

 1. april 2021
  Generalforsamling 2021 er udskudt indtil forsamlingsforbudet tillader afholdelse. Lige nu regner vi med en dato hurtigt efter 21. maj
  Den skriftlige beretning samt regnskab for 2020 og forslag til budget 2021 ligger allerede her på hjemmesiden. Se under Generalforsamling
  Et informationsbrev om Generalforsamling, Fibernet og koordineret indkøb af rottespærrer planlægges udsendt om en uges tid.

 

 1. juni 2020
  Generalforsamling i 2020 bliver onsdag den 24. juni på Hotel Søfryd.
  Indkaldelsen bliver omdelt i weekenden, men ligger også allerede her på hjemmesiden. Regnskab/budget og beretning kommer på hjemmesiden om et par dage.
  Bemærk de særlige forhold pga. Covid-19 og det begrænsede antal pladser i lokalet: Vi indstiller at der kun møder 1 person per husstand og at der forhåndstilmeldes. Se indkaldelsen.
  Såfremt der er kommentarer til eller protester mod Bestyrelsen/det selvbestaltede Forretningsudvalgs dispositioner i forbindelse med Covid-19 situationen og den udskudte afholdelse af Generalforsamlingen, bedes disse indsendt på forhånd, eller fremsat ved personligt fremmøde. Se nærmere i beretningen.

 

 1. april 2020
  Generalforsamling 2020 yderligere udskudt
  Årets generalforsamling er udskudt indtil forsamlingsforbudet ophæves. Regeringen forventes kort før 10. maj at melde ud om der fortsat kun må forsamles 10 personer, eller om tallet hæves.
  Umiddelbart herefter tager bestyrelsen stilling til et muligt tidspunkt.
  Regnskab for 2019 og budgetforslag 2020 forventes snart klar på hjemmesiden

 

 1. marts 2020
  Generalforsamling 2020 udskudt
  På grund af forsamlingsforbuddet, i forbindelse med Corona virus smittefare, er årets generalforsamling indtil videre udskudt til en af de allersidste dage i april.
  Bestyrelsen beslutter 14. april om mødet kan afholdes i april, og i givet fald udsendes indkaldelse umiddelbart efter bestyrelsesmødet.
  Regnskab for 2019 og budgetforslag 2020 forventes klar på hjemmesiden umiddelbart efter 14. april.

 

 1. april 2019
  Generalforsamling i 2019 bliver onsdag den 24. april på Hotel Søfryd.
  Bemærk at vi i en periode har haft problemer med at modtage post sendt til bestyrelsen@vestbo-jyllinge.dk
  I tvivlstilfælde, sÃ¥ send mail med kopi til theodor.nissen@image.dk

 

 1. januar 2018
  Generalforsamling i 2018 bliver mandag den 23. april på Hotel Søfryd, kl. 19.00.
  Opdateret vedtægtsfolder er lagt på hjemmesiden

 

 1. marts 2016
  Generalforsamling i 2016 bliver mandag den 18. april på Hotel Søfryd, kl. 19.00.
  Bemærk at vi i år starter en halv time tidligere end de foregående år.

 

 1. november 2015
  Foreningens 50 års fødselsdag blev holdt med brunch på Bondestuen og spændende indslag om den første tid, fremført af Poul Boelt og Kirsten Petersen. Billedmaterialet fra præsentationerne kan ses her.

 

 1. april 2014
  Revideret Lokalplan for Jyllingecenteret er i høring indtil 23. april 2014. Se forslaget her.

 

 1. februar 2014
  Generalforsamling i 2014 bliver den 10. april på Hotel Søfryd, kl. 19.30.
  Aften vil samtidigt byde på emneindlæg om indbrudssikring.

 

 1. april 2013
  Information om Lokalplansforslag og Strandfoged. Lokalplansforslaget for udvidelse af Jyllingecenteret ligger på kommunens hjemmeside.
  Forslaget er i høring indtil 14. maj 2013, og eventuel indsigelse , bemærkninger eller ideer til ændring skal sendes skriftligt til Plan og Udvikling, Potsboks 100, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde eller email.
  Strandfogeden arbejder frem til den 30. april 2013 med at forberede fjernelse af vrag og andet affald på stranden. Han hedder Sam Christensen og henvendelse kan skel man/tir og tor/fre mellem 11 og 12 på telefon 3082 0126 eller på email.

 

 1. april 2012
  Indkaldelse til Generalforsamling i 2012 uddeles i disse dage, men kan også findes her.

 

 1. marts 2012
  Generalforsamling i 2012 bliver den 17. april i Jyllinge Hallen, kl. 19.30

 

 1. oktober 2011
  Referat fra den ekstraordinære generalforsamling er kan nu ses her. 21. juni 2011
  Bestyrelsemedlem Christian Kubel, Jagtvej har pr. d.d. ønsket at udtræde af bestyrelsen.
  Vi takker Christian for hans mange årige arbejde i bestyrelsen.

 

 1. juni 2011
  Der vil blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse på Hotel Søfryd den 12. september 2011, kl 19.30.
  Dagsorden vil blive udsendt til medlemerene i løbet af august.

 

 1. maj 2011
  Der er fra et medlem, på baggrund af det udsendte referat fra generalforsamlingen 2011, rejst tvivl om bestyrelsen agter at indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen arbejder nu som vedtaget under pkt. 5 på den afholdte generalforsamling med at konkretisere en kollektiv snerydningsordning, herunder at afdække de juridiske og økonomiske aspekter og konsekvenser af en sådan. Resultatet af dette arbejde vil blive præsenteret for medlemmerne snarest, og komme til behandling på en ekstraordinær generalforsamling. Denne forventes afholdt i andet halvår af 2011, dato vil blive meldt ud her på hjemmesiden og ved indkaldelse snarest muligt .

 

 1. maj 2011
  Heidi Sohn Højlund, Kajakvej, har ønsket at trække sig fra bestyrelsen, hvorfor suplleant Laila Gothjælpsen er indtrådt i bestyrelsen.

 

 1. maj 2011
  Referat fra Ã¥rets generalforsamling og resultatopgørelsen for 2010 kan findes her.

 

 1. april 2011
  Indkaldelse til Generalforsamling i 2011 er netop udsendt, men kan også findes her.

 

 1. november 2010
  Generalforsamling i 2011 bliver den 12. april på Hotel Søfryd, kl. 19.30.

 

 1. maj 2010
  Referat fra årets generalforsamling og resultatopgørelsen for 2009 kan findes her.

 

 1. april 2010
  Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig,
  med Kenni Andersen som kasserer og Thomas Ullner som sekretær.

 

 1. novbember 2009
  Generalforsamling i 2010 bliver den 13. april på Hotel Søfryd, kl. 19.30

 

 1. juni 2009
  Roskilde kommune har påbegyndt renovering af fortovet på Kajakvej.
  Som omtalt i formandens beretning på årets generalforsamling, har GF Vestbo indstillet til Roskilde kommune at vores fortove renoveres og bibeholder det oprindlige udseende. Og ikke udskiftes til den såkaldte “Roskilde model”, som kan ses på Plutovej.
  Fra Roskilde kommune har vi modtaget en plan for hvordan renoveringen af fortovene i Jyllinge syd vil forløbe i de kommende år, se den her.

 

 1. maj 2009
  Referat fra årets generalforsamling kan findes her.

 

 1. januar 2009
  årets generalforsamling bliver 22. april 2009 på Hotel Søfryd

 

 1. august 2008
  Foreningen har fået en hjemmeside