velkommen til vestbo

Bestyrelsen har længe ønsket på en eller anden måde at kunne byde vore nye medlemmer velkommen i vores grundejerforening og informere dem om området. Men desværre findes der ikke noget system, som automatisk giver os information om ejerskifte.

Vores hjemmeside har givet os en mulighed. Vi har informeret vores lokale ejendomsmæglere om, at vi har fået en hjemmeside, og vi har opfordret dem til at gøre køberen opmærksom på, at der i denne er 2 afsnit, som i særlig grad henvender sig til nye medlemmer, nemlig VESTBOs Historie og Den lokalhistoriske travetur. Vi håber, du vil finde tid til at se på disse afsnit og derigennem erfarer, hvilket spændende og naturskønt område, du er flyttet til.

Da der er tinglyst medlemskab af grundejerforeningen, er du som grundejer automatisk medlem og behøver derfor ikke at fortage dig yderligere for indmeldelse.

Hermed velkommen som nyt medlem af grundejerforeningen VESTBO.

Bestyrelsen

VESTBO JYLLINGE

Grundejerforeningen Vestbo har fået navn efter gårdejerfamilien Vest, som i begyndelsen af 1960’erne udstykkede området.

Kommer man til Jyllinge ad Jyllinge Parkvej finder man Vestbo ved at dreje mod syd i rundkørslen.  Via Planetvej kører man ind på Lystbådevej og er nu inde grundejerforeningens område.

Er det første gang, man er her, bør man holde ind på Strandpromenaden og tage et kik ud over den store og moderne lystbådehavn.

Mod nord ser man en række småøer kaldet Jyllinge Holme.

Går man en tur ad Strandpromenaden møder man mod øst nedenstående seks veje, hvor grundejerforeningens 192 medlemmer bor.

På toppen af Strandpromenaden får man et godt panoramabillede ind over Roskilde med Domkirken og Forsøgsstation Risø.

Lige nedenfor ligger den store Eskilsø og på den anden side af fjorden spejler Østskoven sig i Roskilde Fjord.