VEDTÆGTER OG DATAANSVAR

Folderen med vedtægter er opdateret med de seneste ændringer som endeligt vedtaget på generalforsamlingen i 2017. Desuden med ny skitse vedrørende regler for beplantning. Download foreningens vedtægter her

Grundejerforeningens regler for håndtering af persondata er vedtaget af bestyrelsen den 30. august 2018. Download foreningens dokument om dataansvar her.