Velkommen til VESTBO

Bestyrelsen har længe ønsket på en eller anden måde at kunne byde vore nye medlemmer velkommen i vores grundejerforening og informere dem om området. Men desværre findes der ikke noget system, som automatisk giver os information om ejerskifte.

Vores hjemmeside har givet os en mulighed. Vi har informeret vores lokale ejendomsmæglere om, at vi har fået en hjemmeside, og vi har opfordret dem til at gøre køberen opmærksom på, at der i denne er 2 afsnit, som i særlig grad henvender sig til nye medlemmer, nemlig VESTBOs Historie og Den lokalhistoriske travetur. Vi håber, du vil finde tid til at se på disse afsnit og derigennem erfarer, hvilket spændende og naturskønt område, du er flyttet til.

Da der er tinglyst medlemskab af grundejerforeningen, er du som grundejer automatisk medlem og behøver derfor ikke at fortage dig yderligere for indmeldelse.

Hermed velkommen som nyt medlem af grundejerforeningen VESTBO.

Bestyrelsen