Vedtægter

PS: Folderen med vedtægter er nu opdateret med ændringerne som endeligt vedtaget på generalforsamlingen i 2017. Desuden med ny skitse vedrørnede regler for beplantning.Download foreningens vedtægter her.